کنفرانس ها و همایش ها

برگزاری دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام

مدیر عامل و رئیس موسسه توسعه دانش و پژوهش...

آیین نکوداشت دکتر نجفقلی حبیبی

خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت نهادهای علمی و...

اولین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام -1371

دانشگاه تهران به پیش گامی مؤسسه توسعه دانش و...