کنفرانس ها و همایش ها

همایش ملی «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»

همایش «سهروردی و احیای حکمت فهلوی» در تاریخ 25...

آیین نکوداشت دکتر نجفقلی حبیبی

خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت نهادهای علمی و...

بزرگداشت و نمایشگاه کتاب سهروردی برگزاری می شود.

دکتر نجفقلی حبیبی از برگزاری بزرگداشت و نمایشگاه کتاب...